Show/Hide
Akòz mank lajan, Gouvènman Federal la nan Etazini, ki gen ladan Fondasyon Entèameriken an, te fèmen depi 19 janvye 2018.

Blog

Print
Press Enter to show all options, press Tab go to next option

Kite yon Mak nan Listwa

Inter-American Foundation

By Inter-American Foundation on Comment


Taburete1

Yon gwo pakou te fèt avan yo te resi louvri  Mize lNasyonal Listwa ak Kilti Afriken Amerikèn nan, men wout ke premye don ofisyèl mize a te fè poul rive pi long toujou. Se te yon ansyen patnè benefisyè Fondasyon Entèameriken (IAF) ki te fè donasyon an. 

Premye pyès mize a te resevwa kòm don – kounyea pyès sa ekspoze byen chèlbè nan vitrin – se te yon kado ke ansyen patnè benefisyè IAF Juan Garcia Salazar ki soti nan peyi Lekwatè te bay. Sa fè plis ke 60 an ke ti ban sa, fèt an bwa twopikal klè, te sizle.  Li gen desen filareye, yon senbòl enpòtan nan kilti Afrikèn, grave sou li.

Ban an te fassonen menm poul te ka rantre anndan yon ti bwafouye etwa ke grann Garcia te monte pandan li tap ranme nan rivay plen labou a ki pre kote Rio Santiago vin tonbe nan Oseyan Pasifik la nan provens Esmeraldas ki nan peyi Lekwatè. Li te konn pote ban an anndan kay li poul te ka chita sou li lè li te konn ap rakonte pitit pitit li istwa sou fòlklò ak tradisyon peyi Lafrik de Lwès. 

Mize a te table nan lane 2003 men se jis nan dat 24 septanm 2016 ke li te louvri. Se sal ekspozisyon ki pi nèf nan Enstitisyon Smithsonian sou National Mall lan nan Washington. Siw ta vle li plis sou donasyon Garcia a ak eksperyans Afro-Ekwatoryen an vizite sit sa a.

Return to full list >>
comments powered by Disqus