Show/Hide
Akòz mank lajan, Gouvènman Federal la nan Etazini, ki gen ladan Fondasyon Entèameriken an, te fèmen depi 19 janvye 2018.

Kreyol News

Print
Press Enter to show all options, press Tab go to next option

KREYOL NEWS

Foutbòl rive nan lari Buenos Aires

Post Date:05/20/2015

logo copa futbol callejero

Kòmanse nan dat jodi a pou rive 23 me, vil Buenos Aires pral resevwa "Copa America de Fútbol Callejero (Americas Cup of Street Soccer)". Gen ekip jenn moun k ap soti nan 13 peyi pou patisipe nan evennman sa a: Ajantin, Bolivi, Brezil, Chili, Kolonbi, Ekwatè, El Salvadò, Gwatemala, Ondiras, Paragwe, Pewou, Etazini ak Irigwe. Gen yon ekip k ap soti nan Kataloni pou vin patisipe kòm envite espesyal tou.
An kowòdinasyon avèk yon ansyen benefisyè sibvansyon Ajantin ki rele "Defensores del Chaco", IAF ap sipòte ekip Kosta Rika ak Ekwatè yo, ki afilye respektivman avèk gwoup jenn moun ki rele "Fundación Fútbol por la Vida" ak "Corporación Ser Paz", ki se limenm tou yon ansyen patnè sibvansyon IAF.

Foutbòl nan lari kòmanse nan katye Buenos Aires ki rele Moreno a depi 1994, epi li pran elan pou l gaye nan Amerik Disid ak nan lòt peyi sou Latè. Priyorite yo se jwe, pataje, ak respekte, se pa genyen yon match. Nan "Fútbol callejero", ekip ki genyen gason ansanm ak fi devlope pwòp règleman yo, epi yo pa sèvi avèk yon abit; se yon medyatè yo chwazi nan plas abit la. Kan ki genyen match la, sa depann kouman jwèt la jwe. Lè match la fini, kèlkeswa rezilta a, ekip yo fè yon pale ansanm, avèk asistans medyatè a, pou deside ki kan ki genyen dapre nosyon lwayote ak lespri espòtif. Nan mouvman sa a, jenn moun yo aprann leson enpòtan sou lavi, ki ede yo pote kontribisyon pozitif nan kominote yo. Pou gade yon videyo ki montre moman ekip yo ap rive, ak sou kòmansman Koup la, klike isit la. (An lang panyòl sèlman.)


Return to full list >>