Show/Hide
Akòz mank lajan, Gouvènman Federal la nan Etazini, ki gen ladan Fondasyon Entèameriken an, te fèmen depi 19 janvye 2018.

Kreyol News

Print
Press Enter to show all options, press Tab go to next option

KREYOL NEWS

Pri UNDP pou benefisyè sibvansyon IAF yo

Post Date:06/16/2015

a costa rican landscape. (IAF grantee monteverde)

"The Global Fund for Community Foundations" voye kout chapo pou travay 2 benefisyè IAF ki fenk resevva pri nan pwogram ti sibvansyon UNDP a:

Mexico's Fondo Acción Solidaria A.C. (FASOL) sèvi avèk finansman li resevwa nan men IAF pou bay sibvansyon jiska US$6,000 pou òganizasyon popilè ak òganizasyon-non-gouvènmantal ki patisipe nan devlopman ak nan konsèvasyon. Gwoup sa yo mete pwòp lajan yo avèk lajan sibvansyon yo, pou rive jiska senkant pousan.


Asociación Fondo Comunitario Monteverde para el Desarrollo Sostenible (FCM) ap sèvi avèk sibvansyon li resevwa nan IAF pou mete ak kontribisyon vizitè ak biznis lokal, pou finanse ti sibvansyon ki sipòte inisyativ kominotè nan Kosta Rika.

Pou li ti entèvyou kout sou sa lidè 2 òganizasyon, ki pa travvay pou benefis sa yo, wè nan pwogram ti sibvansyon UNDP a, clike isit la (texte en aglais selman)
Return to full list >>