Kreyol News

Print
Press Enter to show all options, press Tab go to next option

KREYOL NEWS

Direktè Paul Haggis ak David Belle te resevwa onè pou sipò yo te bay Lekòl Sinema ann Ayiti a

Post Date:10/02/2015 8:08 AM
FFFJ students (HAITI)Montreal International Black Film Festival (Festival Entènasyonnal Sinema Nwa Monreyal) ap onore direktè Paul Haggis, ki moun Kanada, ak David Belle, ki moun Lafrans, pou kontribisyon yo te pote nan edikasyon ak jistis sosyal ann Ayiti. Haggis ap ajoute rekonpans sa a nan yon lis dekorasyon ki genyen nan pami yo de pri Oska youn dèyè lòt: "Million Dollar Baby" (2005) ak "Crash" (2006). Belle se fondatè yon ansyen bennefisyè sibvansyon IAF ki rele Ciné Institute; se premye lekòl pou fè sinema ann Ayiti, ki fòme jenn gason ak fi ki moun Pòtoprens ak Jakmèl, nan devlopman konpetans yo ka travay avèk yo nan domèn odyovizyèl.

Artists for Peace and Justice [Atis pou Lapè ak Lajistis], ki se yon òganizasyon Haggis te fonde pou sipòte edikasyon ak pwogram atis ann Ayiti, ede Belle ranmase lajan yo te bezwen pou rebati Ciné Institute, ak devlope sant lan apre lokal li te kraze pandan tranblemanntè 2010 la. Seminè avanse Haggis te òganize nan Ciné Institute yo te fè etidyan yo kontre avèk direktè ak aktè ki gen gwo selebrite. Yon sèvis entèmedyè fè etidyan ki diplome yo konnen opòtinite travay ki anrapò avèk òganizasyon evennman, videyo ki gen mizik, anons pou sèvis piblik, ak piblisite.

Monteral International Black Film Festival, ki te òganize ant 29 septanm ak 4 oktòb, ofri piblik la yon seleksyon ki pa ta parèt sou gran ekran nan lòt sikonstans, epi li ofri yon chans pou reflechi sou kesyon sosyal ak kiltirèl ki prezante yo. Ane sa a, Festival la montre senk film avèk diplome Ciné Institute.

Sipò IAF pèmèt Ciné Institute agrandi pwogram li, ak kòmanse aprann 5 000 elèv klas segondè fè sinema, ak ofri fòmasyon avanse pou 75 jenn adilt. An 2014, IAF peye Ciné Institute pou fè yon film sou wòl òganizasyon popilè yo nan rebati Ayiti apre tranblemanntè a.

 

Haiti: Five Years After from Inter-American Foundation on Vimeo.

Return to full list >>